Skapa resultat

Hur skapar man resultat? 

En fråga med många svar. Ett av sätten att angripa det på utgår från bilden till höger:

Det gäller att alla fyra pusselbitarna finns och passar ihop!

Innehållet i pusselbitarna variera beroende vilka områden vi pratar om men ett antal generella erfarenheter är:

  • De anställdas engagemang och kunskap. Har man inte de rätta förutsättningarna att göra arbetet så går det oftast ut över engagemanget och i längden initiativförmågan. 

  • Verktyg att utföra arbetet med. I det löpande administrativa arbetet är det oftast datorbaserade verktyg vi pratar om.

  • Mål och uppföljning. Utan att tydligt veta vart man ska och var man är är risken uppenbar att man inte når dit man vill! 

  • Rutiner och systematik. Genom att tänka till innan hur man ska agera och följa dessa tankarna förenklar man arbetet.

<< Tillbaka >>