Verksamhetsområden

Våra huvudsakliga verksamhetsområden är

 • Visions- och strategiutveckling
 • Verksamhetsutveckling inom
  • Produktion
  • Logistik
  • Ekonomisk styrning
 • Projektledning
 • Affärssystem/IT-stöd
 • Chef/medarbetare att hyra - kompetensförstärkning under en begränsad period.
 • Programmering och utbildning i Excel & Access

Våra kunder finns främst inom industri och handel, från små bolag till multinationella företag.

Arbetssätt

Bilden på startsidan beskriver väl vårt synsätt på hur verksamheter är uppbyggda och utvecklas. Men samtidigt stämmer inte bilden, vi är egentligen inte särskilt intresserade av teorier och ”flashiga” bilder för resultat skapas till allra största delen genom sunt förnuft och arbete! Och det är ju det vi vill, skapa resultat och förändring! Med erfarenhet från ledande befattningar inom industrin och vana att jobba i förändringsarbeten har vi vår ”egen” anpassade syn på hur förändringsarbete bedrivs;  tydlighet i mål, handlingsplaner och ansvar, engagemang, information och närvaro är nyckelord.